ANDRA SOLIMA Baznīcas mūzikas lapa

ENGLISH VERSION:
http://www.andsolm.info/scores.htm

Šo mūziku drīkst brīvi kopēt, izplatīt un izmantot tikai Dieva godam bez komerciāliem nolūkiem

Darbu kopskaits: 556

Piezīmes par Encore failiem:
Liela daļa failu ir sarakstīta Encore 4.5.5. versijā priekš Windows XP (apdeitojot to no 4.5.3.). Bet vairāki jaunākie faili ir sarakstīti vai modificēti Encore 4.5.5. Windows Vista (ohhhh!) versijā, kur var rasties problēmas ar dažu failu atvēršanu Encore programmā (sorry!). Sākot ar Nr. 206 "Gaidas beidzas", ir divi Encore faili: 4.5.5. (=Encore 4) un 5.0.2. (=Encore 5) Windows Vista versijā.
Faili Windows Vista Encore 4.5.5. versijā bieži neatveras, jo ir programmas kļūda Printer Info failos, kas bieži neļauj noseivot failu ar mainītiem lapas malu iestatījumiem pie Page Setup, tāpēc vajag failu konvertēt ar StripPrinterInfo programmu: , atverot failu ar šīs programmas brovzeri. Bet iepriekš šo failu obligāti jāmēģina atvērt ar Encore 4.5.5. programmu, un tikai tad, kad tas neveras vaļā, konvertēt ar StripPrinterInfo programmu, vispirms attiecīgi atarhivējot .exe failu un tad to palaižot. Ja būs uzraksts: "File Successfully Converted!", tad varēs atvērt konvertēto failu Encore 4.5.5. programmā, bet būs jāpamaina "Margin Setting" iestatījumu pie "Page Setup", kā tas ir bijis faila radīšanas laikā (piem., 0.6cm). Ja pēc faila izmaiņu noseivošanas programma atkal uzkārtos, atkārtot faila konvertēšanas procedūru. Labu veiksmi pazemības trenēšanā! :)) Diemžēl Encore 4.5.5. versija neļauj izmantot latviešu tekstiem fontu "Times New Roman" iepriekšējā fonta "Times New Roman Baltic" vietā, tāpēc ir jaizmanto kāds no fontiem ar paplašinājumu "Baltic", piem., Caxton Bk TL Baltic; CentSchbook TL Baltic; CenturyOldst TL Baltic ecc.
Jaunākās versijas Encore 5.0.2. failus pirms atvēršanas vispirms ir jānoseivo, tikai tad tos varēs atvērt. Ja paralēli lieto Encore 4 un Encore 5 versijas, tad atvērt ar peles labā taustiņa izvēli "Open With". Bet ar latviešu valodas izvēli Windows Vista reģionālajos iestatījumos šī ļoti kļūdainā jaunākā versija nedarbosies pareizi, izkropļojot failu gan nošu līniju sākumsvītras attālumos, gan astotdaļnošu un citu karodziņveidīgo savienojumos (Beams). Tāpēc no "Control Panel" grupas "Clock, Language, and Region" jaizvēlas "Regional and Language Options", kur logā "Administrative" ir jānomaina latviešu valoda uz angļu (English, United States) kā "Language for non-Unicode programs", atverot "Change system locale". Pēc sistēmas restartēšanas Encore 5.0.2. versija funkcionēs normāli, bet valodas nomaiņa var izraisīt cita veida problēmas latviešu valodas lietošanā pašā sistēmā. Piemēram, var mainīties latviešu val. burtu izvietojums klaviatūrā, ja lieto Tildi.
Tematisko sadalījumu skat. zemāk!


1. J. LouisAve, Mater Dolorosa (in g,f,e)  (SATB+Ssolo) Encore4(g)  Encore4(f)  Encore4(e)  Encore5(g)  PDF(g) PDF(f) PDF(e) (g) (f) (e)
2. C. SasnauskasTantum ergo (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
3. S. WebbeAgnus Dei (SA)  Sibelius  PDF 
4. S. WebbeAve verum (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
5. J. GeringerAve, Maria, op. 3 (SATB) Encore PDF 
6. R. JermaksMēs lūdzam, Kungs (SATB) Sibelius PDF 
7. C. Franck, Panis angelicus (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
8. C. Franck, Lai ir slavēts Dieva Vārds (2) (in d,e) (SATB) Sibelius 3 Sibelius 5 Sibelius 6 PDF 
9. Tradicionāls (ar. A. Solims), Priecīga mums ir šī diena (B) (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Organ) Sibelius6 Sibelius5 Sibelius3 PDF 
10. Tradicionāls (ar. A. Solims), Priecīga mums ir šī diena (C) (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Organ) Sibelius6 Sibelius5 Sibelius3 PDF 
11. J.G.E. Stehle, Preismesse „Salve Regina” (Choral parts) (SATB) Finale PDF 
12. L. Cherubini,  Veni Jesu  (SATB+Organ) Finale2003 Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF(Finale) PDF(Sibelius) 
13. J. G. Zangl, St. Ludwig's Messe, op. 59 (SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1PDF 
14. J. GruberAngelus Domini, op. 85-4 (Ssolo+SATB) Encore4(G) Encore5(G) Encore4(F) Encore5(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
15. A. L. PageCandlelight Alleluja (in Des, C) (SATB+Ssolo)  Encore(Des) Encore(C) PDF(Des) PDF(C) (Des) (C)
16. L. H. RednerTu, mazā, klusā Betlēme (O little town of Bethlehem) (in G,F,Es) (SATB) Encore(G) Encore(F) Encore(Es) PDF(G) PDF(F) PDF(Es) G F Es
17. A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") Kungs Jēzus dzīvs (in f) (SATB+BSsolo) Encore PDF 
18. AnonīmsRegina coeli (in G,F) (SATB) Encore4(G) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G) (F)
19. J. Siniawski, Adoremus(B)  (SATB)  Encore4   Encore4-1   Encore5 Encore5-1 PDF   PDF1   
20. J. SiniawskiAdoremus(As)  (SATB)  Encore4   Encore4-1   Encore5 Encore5-1 PDF   PDF1   
21. Anonīms (harm. A. Solims)Alleluja in B (SATB) Encore PDF 
22. A. E. GrellAlleluja (in Des) (SATB) Encore Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
23. J. GruberAsperges me, op. 35-1 (in G,F) (SATB) Encore(G) Encore(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
24. J. GruberAsperges me, op. 35-2 (in B,As,G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B)  PDF(As)  PDF(G) (B) (As) (G)
25. Anonīms (harm. A. Solims), Jāņa Kristītāja dziesma (Chant of St. John Baptist) (in G,F) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
26. Kyrie (Kungs Jēzu) in F  (SATB+Cantor) Sibelius PDF 
27. Kyrie (Kungs Jēzu) in G  (SATB+Cantor) Sibelius PDF 
28. Kyrie (Kungs Jēzu) in Es  (SATB+Cantor) Sibelius PDF 
29. Fr. WittLibera me, Domine (in a,g) (SATB) Encore(a) Encore(g) PDF(a) PDF(g) (a) (g)
30. Anonīms (harm. A. Solims), Svētās Annas dziesma (A, As, G) (Chant of St. Anna) (SATB) Sibelius 3 (A) Sibelius 5 (A) Sibelius 6 (A) Sibelius 3 (As) Sibelius 5 (As) Sibelius 6 (As) Sibelius 3 (G) Sibelius 5 (G) Sibelius 6 (G) PDF (A) PDF (As) PDF (G) (A)(As)(G)
31. Anonīms (harm. A. Solims)Gratulamur Tibi (SATB) Encore PDF 
32. C. Rossini (harm. A. Solims)O Jesu mi dulcissime (in e,d) (SATB) Encore(e) Encore(d) Encore(e,d) PDF(e) PDF(d) PDF(e,d) (e) (d) (e,d)
33. C. Rossini (harm. A. Solims)Jesu, dulcis memoria (in G,F) (SATB) Encore(G) PDF(G) (G) Encore(F) PDF(G) (F)
34. AnonīmsO Cor Jesu (in B,As,G) (SATB) Encore(B) Sibelius 3 (B) Sibelius 5 (B) Sibelius 6 (B) Sibelius 3 (As) Sibelius 5 (As) Sibelius 6 (As) Sibelius 3 (G) Sibelius 5 (G) Sibelius 6 (G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B) (As) (G)
35. A. Klanan (harm. A. Solims), Māras zemes Karaliene(c) (SATB) Finale PDF 
36. A. Klanan (harm. A. Solims), Māras zemes Karaliene(d) (SATB) Finale PDF 
37. A. Klanan (harm. A. Solims), Mōras zemes Karalīne(c) (SATB) Finale PDF 
38. A. Klanan (harm. A. Solims), Mōras zemes Karalīne(d) (SATB) Finale PDF 
39. J. B. TreschAve Maria (Es) (SATB) Encore PDF 
40. J. B. TreschAve Maria (F) (SATB) Encore PDF 
41. J. Ch. H. RinckGloria Patri  (SATB) Encore PDF 
42. J. Ch. H. RinckGods lai ir Tēvam (SATB) Encore PDF 
43. Fr. WittO salutaris (SATB) Encore PDF 
44. J. B. Dykes (harm. A. Solims)Tuvāk pie Dieva  (SATB) Encore PDF 
45. M. HaidnPie Tevis, Kungs (in B, As, G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B)(As)(G)
46. A. Krauklis (harm. A. Solims)Tik brīnišķi  (SATB) Encore PDF 
47. J. SchweitzerSancta Maria  (SATB) Encore PDF 
48. Gregoriskā mel. (harm. A. Solims)Svētais Krusts (Crux fidelis) (Krzyżu święty) (in d) (SATB) Encore Sibelius3(d) Sibelius5(d) Sibelius6(d) PDF(ENC) PDF(d)(SIB) (d)
49. A. StradellaPietà Signore/Kungs, apžēlojies(h) (S/Tsolo) Sibelius PDF 
50. A. StradellaPietà Signore/Kungs, apžēlojies(d) (S/Tsolo) Sibelius PDF 
51. J. GruberZweites Requiem in c moll/, op. 21 (SATB+Organ) PDF(Edition1) PDF(Edition2) PDF1(Edition2) 
52. J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie (Encore-Edition1) Sanctus (Encore-Edition1) Benedictus (Encore-Edition1) Agnus Dei-Communio (Encore-Edition1)
53. J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie (Encore-Edition2) Sanctus (Encore-Edition2) Benedictus (Encore-Edition2) Agnus Dei-Communio (Encore-Edition2)
54. J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie Sanctus Benedictus Agnus Dei-Communio
55. AnonīmsChristus vincit (SATB) Finale PDF 
56. J. ConconeDomine salvam fac (in C) (SATB) Encore PDF 
57. T. KowalskiDieva Jērs  (SATB) Encore PDF 
58. R. Grantovskis (mel.), M. Solovjova (harm.)Svētī, Kungs (in Es,D,C) (SATB) Encore(Es) Encore(D) Encore(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D) (C)
59. AnonīmsRorate, coeli  (Unisono) Encore PDF 
60. Anonīms (harm. A. Solims)Debess, noraso jel Taisno  (SATB) Encore PDF 
61. Anonīms (harm. A. Solims)Slēdz debess vārtus (in d,c) (SATB) Encore(d) Encore(c) PDF(d) PDF(c) (d)(c)
62. C. Rossini (harm. A. Solims)Dievs, debess, zemes Radītāj  (SATB) Encore PDF 
63. M. CelminskisNāc, Jēzu Kristu  (SATB) Encore Encore PDF PDF 
64. H. RohrAdventa sveci dedzinot  (SATB) Encore PDF 
65. Anonīms (harm. A. Solims)Ak, nāc, ak, nāc, Emanuel (O come, o come, Emmanuel) (in e,d) (SATB) Encore(e) Encore(d) PDF(e) PDF(d) (e)(d)
66. Anonīms (harm. A. Solims)Mirgo sudrabots sniegs (SATB) Encore PDF 
67. E. Ebels (harm. A. Solims)Meži svinīgi klus (SATB) Encore PDF 
68. J. FurmanikKristus Dzimšanas Doksoloģijas "AMEN" ("AMEN" Doxologiae Nativitatis)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
69. M. Mioduszewski mel. (harm. A. Solims)Aijājā, mans Jēzu (Lulaj że Jezuniu) (in Es,D,C) (SATB) Encore(Es) Encore(D) Encore(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D) (C)
70. J. GruberPastoral-Messe in G (Kurze und sehr leichte) (SATB) Sibelius 3 Sibelius 5 PDF 
71. J. GruberPastoral-Messe in F (Kurze und sehr leichte) (SATB) Sibelius PDF 
72. Fr. SchubertAve Maria (latvian) (Ssolo) Finale PDF 
73. Fr. SchubertAve Maria (latin) (Ssolo) Finale PDF 
74. A. SolimsPelnu Trešdiena (Ash Wednesday) (SATB) Encore PDF 
75. A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in g) (SATB) Encore Encore1 Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
76. J. GałuszkaLai ir slavēts Dieva Vārds (1) (in d,e) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
77. Anonīms, Svētais Jāzep (in D, C) (Magne Joseph) (SATB) Encore 4(D) Encore 5(D) Encore 4(C) Encore 5(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
78. AnonīmsStabat Mater Dolorosa (SATB) Encore PDF 
79. AnonīmsO crux, ave! (in As,A,B,C) (SATB) Sibelius3(As) Sibelius3(A) Sibelius3(B) Sibelius3(C) Sibelius5(As) Sibelius5(A) Sibelius5(B) Sibelius5(C) Sibelius6(As) Sibelius6(A) Sibelius6(B) Sibelius6(C) PDF(As) PDF(A) PDF(B) PDF(C) (As) (A) (B) (C)
80. S. StuligroszMagnificat  (SATB+S{Bar}solo) Encore PDF 
81. LeitnerDominica in Palmis (Palmu svētdiena) (SATB) Encore4(F) Encore5(F) Encore4(Es) Encore5(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
82. M. CelminskisGloria tibi Trinitas (in C, B) (SATB+Organ+Orchester) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) C B Sibelius3(Partitura/Organ)(C) Sibelius5(Partitura/Organ)(C) Sibelius6(Partitura/Organ)(C) PDF(Partitura/Organ)(C) (Partitura/Organ)(C)
83. Tradicionāls (ar. A. Solims)Priecīga mums ir šī diena (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Orķestrācija) Sibelius6(B) Sibelius6(C) Sibelius6(Ork) Sibelius6(TrpI) Sibelius6(TrpII) Sibelius6(Trb) Sibelius6(Tuba) Sibelius5(B) Sibelius5(C) Sibelius5(Ork) Sibelius5(TrpI) Sibelius5(TrpII) Sibelius5(Trb) Sibelius5(Tuba) Sibelius3(B) Sibelius3(C) Sibelius3(Ork) Sibelius3(TrpI) Sibelius3(TrpII) Sibelius3(Trb) Sibelius3(Tuba) PDF(B) PDF(C) PDF(Ork) PDF(TrpI) PDF(TrpII) PDF(Trb) PDF(Tuba) (B) (C) (Ork)
84. M. HallerVidi aquam (SATB) Encore PDF 
85. W. KosminskiRegina coeli  (SATB) Encore4 Encore5 PDF 
86. W. KosminskiRegina coeli (in A)  (SATB+Organ) Finale 6 Sibelius 3 Sibelius 5 Sibelius 6 PDF Fin PDF Sib 
87. Tradicionāls (harm. A. Solims)Fatimas Ave Maria (in F, Es) (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
88. AnonīmsSurrexit Dominus vere (in F, G, Es) (SATB) Encore(F) Encore(Es) Encore(G) PDF(F) PDF(Es) PDF(G) (F) (Es) (G)
89. J. FurmanikSurrexit (SATB) Encore PDF 
90. J. FurmanikAscendit (SATB) Encore4 Encore5 PDF  MP3
91. J. FurmanikAccepimus (SATB) Encore4 Encore5 PDF 
92. G.F.HandelAlleluja (Choral parts) (SATB) Encore PDF Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF(Sibelius) (Encore)(Sibelius)
93. A. Solims (harm.)Procesijas dziesmas Kristus Miesas un Asiņu svētkos (Processional chants on Corpus Domini) (Organo/TrompeteI/II;Trombone;Tuba) Encore Encore1 Encore2 Encore3 Encore4 PDF PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 
94. AnonīmsGloria Tibi Trinitas(Es) (SATB) Encore PDF 
95. AnonīmsGloria Tibi Trinitas(F) (SATB) Encore PDF 
96. J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)Responsoria in processione Corporis Domini/Statio I. "Homo quidam" (in B, G) (SATB/Orchestra) Encore(B) Encore(G) EncoreTrompI EncoreTrompII EncoreTrombI EncoreTuba PDF(B) PDF(G) PDFTrompI PDFTrompII PDFTrombI PDFTuba (B) (G)
97. J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)Responsoria in processione Corporis Domini/Statio II. "Respexit Elias" (in B, G) (SATB/Orchestra) Sibelius(B)3 Sibelius(B)5 Sibelius(B)6 Sibelius(G)3 Sibelius(G)5 Sibelius(G)6 SibeliusTrompI SibeliusTrompII SibeliusTrombI SibeliusTuba PDF(B) PDF(G) PDFTrompI PDFTrompII PDFTrombI PDFTuba (B) (G)
98. J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)Responsoria in processione Corporis Domini/Statio III. "Ego sum panis vitae" (SATB/Orchestra) Encore EncoreTrompI EncoreTrompII EncoreTrombI EncoreTuba PDF PDFTrompI PDFTrompII PDFTrombI PDFTuba 
99. J.N. Ahle, op. 10b (orchestration A. Solims)Responsoria in processione Corporis Domini/Statio IV. "Misit me vivens Pater" (SATB/Orchestra) Encore EncoreTrompI EncoreTrompII EncoreTrombI EncoreTuba PDF PDFTrompI PDFTrompII PDFTrompbI PDFTuba 
100. Fr. WittVisusvēto Sakramentu (in D, C) (SATB) Encore(D) Encore(C) PDF(D) PDF(D) (D) (C)
101. Fr. WittTantum ergo Sacramentum (SATB) Encore PDF 
102. W. Troschel (harm. A. Solims)Ave Maria (SATB) Encore PDF 
103. AnonīmsEuge Francisce (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
104. Anonīms (harm. A. Solims)Ak, Gaismas Dievs (in C,D,Es) (SATB) Encore(C) Encore(D) Encore(Es) PDF(C) PDF(D) PDF(Es) (C)(D)(Es)
105. M. FrisinaAlleluja (SATB) Encore PDF 
106. T. FlaszaSen sludinātais (Dzisiaj w Betlejem) (F) (SATB) Encore PDF 
107. C. FranckAdventa Doksoloģijas "AMEN"  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
108. Anonīms (harm. A. Solims)Ave, Virgo! (in D,C) (SATB) Encore4(D) Encore4(C) Encore5(D) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
109. J. GruberPastoral-Messe in G (choral parts) (SATB) Sibelius PDF 
110. M. Celminskis (harm.)Augstais gods (Tryumfy) (in B,As,G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B) (As) (G)
111. Tradicionāls (harm. M. Celminskis) Gavilēja lielā priekā (Przybieżeli do Betlejem) (in F,Es,D,C) (SATB) Encore PDF(Encore)  Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (F) (Es) (D) (C)
112. TraditionalEņģeļus mēs dzirdējām (Angels we have heard on high) (in F, Es) (SATB) Encore(F) Encore(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
113. Tradicionāls (harm. J. Stainer)No debesīm (The first Noel) (in D, C) (SATB) Encore4(D) Encore4(C) Encore5(D) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
114. AnonīmsWitaj, Jezu narodzony (SATB) Encore PDF 
115. A. L. PageCandlelight Alleluja (Partitura) (in Des) (SATB+Ssolo+Organ+Flute) Encore PDF 
116. W. GorzelniawskiHodie Christus natus est (b) (SATB+Organ) Encore PDF 
117. W. GorzelniawskiHodie Christus natus est (c) (SATB+Organ) Encore PDF 
118. R. S. WillisPār mazo ciemu (It came upon the midnight clear) (in B, As) (SATB) Sibelius 3(B)  Sibelius 3(As) Sibelius 5(B) Sibelius 5(As) Sibelius 6(B) Sibelius 6(As) PDF(B) PDF(As) (B) (As)
119. Anonīms (harm. A. Solims)Sv. Agatas dziesma (SATB) Encore PDF 
120. J. Ch. H. RinckKatru gad' no jauna (in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
121. A. Solims, Lai ir slavēts Dieva Vārds (SATB+Voice) (Papildināts!)Sibelius 3(Voice) Sibelius 5(Voice) Sibelius 6(Voice) Sibelius 3(SATB) Sibelius 5(SATB) Sibelius 6(SATB) PDF(Voice) PDF(SATB) (Voice)(SATB)
122. Anonīms (harm. A. Solims)Ak, svētais Jāzep (O, Holy Joseph) (in As,G,F) (SATB) Encore 4(As) Encore 5(As) Encore 4(G) Encore 4(F) PDF(As) PDF(G) PDF(F) (As)(G)(F)
123. C. EttDziesma sv. Jāzepa godam (Joseph, be our guide and pattern) (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
124. G. B. PergolesiDievs, Tu esi žēlīgs, līdzjūtīgs (God of mercy and compassion) (SATB) Encore Sibelius3 Sibelius5 PDF enc PDF Sib 
125. Fr. Witt, op. 10aTe Deum (TrompeteI/II;Trombone;Tuba) Sibelius1-1 Sibelius1-2 Sibelius1-3 Sibelius1-4 PDF1-1 PDF1-2 PDF1-3 PDF1-4
126. G. F. Handel,  Alleluja (TrompeteI/II;Trombone;Tuba) Sibelius Sibelius1-1 Sibelius1-2 Sibelius1-3 Sibelius1-4 PDF PDF1-1 PDF1-2 PDF1-3 PDF1-4
127. AnonīmsHaec dies (F) (SATB) Encore PDF 
128. AnonīmsHaec dies (Es) (SATB) Encore PDF 
129. C. SasnauskasVisusvēto Sakramentu/Tantum ergo (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
130. A. VanagsŠodien Kristus augšāmcēlies (in D,C,B) (SATB) Encore(D) Encore(C) Encore(B) PDF(D) PDF(C) PDF(B) (D) (C) (B)
131. M. Celminskis (harm.)Līksmi dziediet Pestītājam (Wysławiajmy Chrysta Pana) (SATB) Encore PDF 
132. M. CelminskisPriecīgs "Alleluja" (in G, F) (SATB) Encore(G) Encore(F) PDF(G) PDF(F) (G) (F)
133. AnonīmsPirms Lieldienu procesijas (SATB) Encore PDF 
134. J. GruberVidi aquam, op. 82 (in B,G) (SATB) Encore(B) Encore(G) Sibelius3(B) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(G) (B) (G)
135. Anonīms (adapted by A. Solims)Vidi aquam (S) Encore PDF 
136. J. LeisentrittAk, Dieva Māte, priecājies (Be Joyful, Mary, Heav'nly Queen) (SATB) Encore PDF 
137. D. Fishel (mel.), G. Ridout (harm.)Alleluja (Alleluja, give thanks to the risen Lord) (SATB) Encore PDF 
138. R. H. Prichard (mel.)Alleluja! Jēzum dziedāsim (Alleluja! Sing to Jesus) (SATB+Diskants) Encore4 Encore5 PDF 
139. J. Galuszka, Alleluja (SATB) Encore PDF 
140. T. Kowalski, Jēzus Sirds litānija (in e, d) (SATB) Encore(e) Encore(d) PDF(e) PDF(d) (e) (d)
141. R. Grantovskis, Dievs, mīlestībā valdi (SATB) Sibelius5 PDF 
142. Anonīms (harm. A. Solims), Labais Jēzu (SATB) Sibelius5 PDF 
143. Anonīms (harm. A. Solims), Lobais Jezu (SATB) Sibelius5 PDF 
144. Fr. Chopin, Libera me, Domine (SATB) Encore PDF 
145. T. Kłonowski, Kungs Dievs (in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
146. T. Kłonowski, O salutaris Hostia (in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
147. C. E. Hauguel, Messa de San Lorenzo (in g) (SATB) Sibelius5 PDF 
148. C. E. Hauguel, Messa de San Lorenzo (in f) (SATB) Sibelius5 PDF 
149. R. Dubra, Vienkārša Mise Nr.1 (SATB) Sibelius5 PDF 
150. J. Sykulski, Missa de Resurrectione Domini (SATB+Discant) Encore PDF 
151. AnonīmsAdoramus (in Es,D) (SATB)  Encore4(Es) Encore4(D) Encore5(Es) Sibelius3(Es) Sibelius5(Es) Sibelius6(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(D) Sibelius6(D) PDF(Es) PDF(D) (Es) (D)
152. Anonīms
Haec Tibi dona pura (SATB) Encore PDF 
153. Dažādi (Various)Responsorija Psalmi/Responsorial Psalms (periodiski tiks papildināti!) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
154. R. DubraKad priestera rokas  (SATB) Finale PDF 
155. Gregoriskā mel., Visu Svēto litānija Lieldienu Vigīlijā PDF 
156. R. DubraTu mana līksmība  (SATB+S/Tsolo) Finale PDF 
157. R. Jermaks
Tautas Mesa (Voice) Encore PDF 
158. M. CelminskisBīskapam Meinardam (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
159. A. DonskihSvētā Mise (Voice) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
160. Gregoriskā mel.
Vesperes par mirušajiem (Voice) PDF 
161. M. CelminskisDievs Kungs Visspēcīgais (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
162. K. BaumanisDievs, svētī Latviju! (in As,G,F) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF  Sibelius3 Sibelius5 PDF  Sibelius3 Sibelius5 PDF 
163. L. B. EstMesse Nr 4 (Nativitatis tempore) (in C)  (SAB) Finale PDF 
164. J. FurmanikVerbum caro factum est (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
165. AnonīmsBóg zawitał (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
166. F. MendelssohnDebespulks dzied apstarots (Hark! The Herald Angels sing)(in G,F) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
167. Fr. X. GruberKlusa nakts (Silent Night) (in C, B) (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
168. TradicionālsAk, krustā sistais Pestītāj (O crucified Redeemer) (SATB) Encore Sibelius 3 Sibelius 5 PDF enc PDF Sib 
169. B. CordansJesu, Salvator noster (SATB) Encore PDF 
170. AnonīmsMi popule (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
171. Dažādi (Various)Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
172. J. NowialisTres cantus sacri in Parasceve (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
173. J. FurmanikAngelus Domini (SATB) Sibelius3(As) Sibelius5(As) Sibelius6(As) Sibelius3(G) Sibelius5(G) Sibelius6(G) PDF(As) PDF(G) (As)(G)
174. J. FurmanikCum transisset (in a,g) (SATB) Sibelius3(a) Sibelius3(g) Sibelius5(a) Sibelius5(g) Sibelius6(a) Sibelius6(g) PDF(a) PDF(g) (a)(g)
175. A. GouzeTrisagion (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
176. J. GruberTerra tremuit/Angelus Domini (in F,Es) (SATB+Organ) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
177.  Lieldienu Sekvence (TS) Encore 4 Encore 5 PDF 
178. G. F. HandelKristus ir cēlies (in E,D) (SATB) Sibelius3(E) Sibelius3(D) Sibelius5(E) Sibelius5(D) Sibelius6(E) Sibelius6(D) PDF(E) PDF(D) (E) (D)
179. A. StradellaPietà Signore/Kungs, apžēlojies(a) (MS/Bar.solo) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
180. J. GałuszkaLieldienu jēri/Kristus augšāmcēlās (Oto są baranki młode/Zmartwychwstał Chrystus Król) (in C/B, B/G) (SATB) Encore(C/B) Encore(B/G) PDF(C/B) PDF(B/G) (C/B) (B/G)
181. J. P. LécotGloria (in D, C) (SATB) Encore(D)( Encore(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
182. AnonīmsLūk, priestersirds ir Jēzus Sirds (in A, G) (Solo+SATB) Encore(A) Encore(G) PDF(A) PDF(G) (A) (G)
183.  Jauktā Mise (Voice) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
184. J. P. LécotSanctus (in As,G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
185. J. P. Lécot, Svēts (in As,G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius5 PDF 
186. A. Solims (harm.)Alleluja in F (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
187. A. Solims, Svētā Pāvila dziesma (in D,C) (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
188. L. BordèseAve verum (in F, Es) (SA+Organ) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
189. L. B. EstMesse Nr 4 (Nativitatis tempore) (in C) - Voices  (SAB) Finale PDF 
190. D. MüllerO salutaris (SA) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
191. J. GrabowskiAve Maria (in Es, D, C) (SA+Organ) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D)(C)
192. M. CelminskisBīskapam Meinardam (tautai) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
193. M. CelminskisBīskapam Meinardam (in G) (SATB)) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
194. Communauté du Chemin neufAlleluia! Magnificat! (SATB+S/T Solo) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
195. M. HallerIn virtute tua (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
196. Vl. Vištelis (harm.)Kristus Karalis (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
197. Gregoriskā mel.
Lasījumu stunda par mirušajiem (Exsequiae) (Voice) Encore PDF 
198. L. BordèseDomine, salvam fac (in D) (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
199. A. DonskihSvēts (SATB) Sibelius3 Sibelius3 Sibelius5 Sibelius5 PDF PDF  
200. W. H. Monk (harm.)Uz upes krasta Jordānā (Jordanis oras praevia) (in B,A) (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(A) Sibelius5(B) Sibelius5(A) Sibelius6(B) Sibelius6(A) PDF(B) PDF(A) (B) (A)
201. C. F. Witt H. (mel.)Nāc, mans Jēzu (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
202. H. MiłekMissa Pastoralis in honorem Nativitatis Domini (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
203. M. Celminskis (harm.)Vissvētā Māte (Gdy śliczna Panna) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
204. M. Mioduszewski (mel.) (harm. M. Celminskis)Dziļā pusnakts tumsā (Wśród nocnej ciszy) (in B,As,G) (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(As) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(As) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(As) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B)(As)(G)
205. T. FlaszaŠodien Kristus dzimis (Gdy się Chrystus rodzi) (in C,D,Es,B) (SATB) Encore(C) Encore(D) Encore(Es) Encore(B) PDF(C) PDF(D) PDF(Es) PDF(B) (C)(D)(Es) (B)
206. T. FlaszaGaidas beidzas (W żłobie leży) (in A,G) (SATB) Encore 4(A) Encore 4(G) Encore 5(A) PDF(A) PDF(G) (A)(G)
207. J. SykulskiAbba - Tēvs (Voice) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
208. (Papildināts!) Gregoriskā mel.Kunga Prezentācijas templī svētki (Voice) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
209. AnonīmsSv. Agatas dziesma (tautai) (Voice) Encore PDF 
210. A. Solims (harm.)Mariju mēs sveicināsim (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
211. R. DubraEņģeļi, raudiet!  (SATB) Finale 6 Finale 10 PDF 
212. R. DubraKungs Jēzus dzīvs ir uzcēlies  (SATB) Finale PDF 
213. M. Celminskis (harm.)O quam amabilis (in e, d) (SATB) Sibelius3(e) Sibelius3(d) Sibelius5(e) Sibelius5(d) Sibelius6(e) Sibelius6(d) PDF(e) PDF(d) (e) (d)
214. AnonīmsMagne Ioseph (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
215. M. CelminskisTik sārti brūces kvēlo (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
216. Z. KodalyStabat Mater (in c, a) (SATB) Encore 4(c) Encore 4(a) Encore 5(c) PDF(c) PDF(a) (c)(a)
217. TradicionālsNo debesīm nāk eņģel`s Gabriēls (SATB) Sibelius3(a) Sibelius5(a) Sibelius6(a) Sibelius3(g) Sibelius5(g) Sibelius6(g) PDF(a) PDF(g) (a)(g)
218. M. CelminskisJa visi Tevi atstātu (SATB) Sibelius3 Sibelius5 PDF 
171.  Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!2.04.2010.)  Sibelius3 Sibelius5 PDF 
219. Giovanni da PalestrinaAk, līksmes diena (O dniu radosny) (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
220. R. DubraSvētā Trīsvienība (in Des, C, B)  (SATB) Sibelius3(Des) Sibelius5(Des) Sibelius6(Des) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(Des) PDF(C) PDF(B) (Des)(C) (B)
221. F. FilitzDieva mīlestības Gars (Loving Spirit Holy Ghost) (in D,C) (SATB) Encore 4(D) Encore 4(C) Encore 5(D) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
222. E. ElgarDievs Tēvs, augstais debess Valdniek (Father, Lord of earth and heaven) (in Es,D,C) (SATB) Encore 4(Es) Encore 5(Es) Encore 4(D) Encore 4(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D) (C)
223. A. WilliamsAk, sūti gaismu mums, Dievs (Send down your truth, o God) (in F,G) (SATB) Encore 4(F) Encore 4(G) Encore 5(F) Encore 5(G) PDF(F) PDF(G) (F)(G)
224. (13.06.2010.) M. CelminskisSvētā Antona dziesma (in As,G,F) (SATB) Encore 4(As) Encore 4(G) Encore 4(F) Encore 5(As) PDF(As) PDF(G) PDF(F) (As)(G)(F)
225. (29.06.2015.) M. HallerTu es Petrus (in G, F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
226. (11.07.2010.) J. GruberSvētku Mise sv. Pētera godam  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
86. (1.08.2010.) W. KosminskiRegina coeli (in A)  (SATB+Organ) Finale 6 Sibelius 3 Sibelius 5 Sibelius 6 PDF Fin PDF Sib 
227. (23.10.2010.) J. GruberMissa in honorem St. Caeciliae  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
228. (28.10.2010.) Fr. AbtAugšā pie Dieva (Augšā aiz zvaigznēm)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
229. (28.10.2010.) Fr. AbtAugšā pie Dieva (in Es) (Augšā aiz zvaigznēm)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
230. (31.10.2010.) Gregoriskā mel.Procesijas dziesma par mirušajiem un Kunga eņģelis  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
231. (4.11.2010.) A. L. WebberPie Jesu  (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
232. (08.11.2010.) A. L. WebberPie Jesu  (SSsolo+SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
233. (11.11.2010.) R. JermaksTautas Mesa (Partitūra) (S+Organ) Encore 4 Encore 5 PDF 
234. (18.11.2010.) J. ConconeDomine, salvam fac (in C)  (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
235. (19.11.2010.) J. ConconeDomine, salvam fac (in C)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
236. (25.11.2010.) A. SolimsSvētā Andreja dziesma  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
237. (03.12.2010.) G. F. Handel (mel.), M. Celminskis (harm.)Lai visās malās (Canticorum jubilo) (in F,Es,D)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es) (D)
238. (04.12.2010.) M. Celminskis (harm.)Svētā nakts (in D,C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
239. (10.12.2010.) M. Celminskis (harm.)Pusnakts gaidās (in D,C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
240. (11.12.2010.) M. Celminskis (harm.)Spožāk zvaigznes mirdzēt sāka (Bóg się rodzi) (in F,Es,D)  (Ssolo+SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es) (D)
241. (12.12.2010.) G. F. Handel (mel.), M. Celminskis (harm.)Prieks pasaulei (Joy to the world) (in Es,D,C)  (SATB) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D) (C)
242. (17.12.2010.) Gregoriskā mel., A. Solims (harm.)Rorate, coeli (in F)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
243. (25.12.2010.) Gregoriskā mel.Kalenda (S) Encore 4 Encore 5 PDF 
244. (08.01.2011.) Tradicionāls (arr. V. Novello)Adeste fideles (in A, G)  (Ssolo+SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius6(A) Sibelius6(G) PDF(A) PDF(G) (A) (G)
245. (17.01.2011.) T. FlaszaMostieties, gani (Bracia, patrzcie jeno) (in C,B) (SATB) Encore 4(C) Encore 4(B) Encore 5 PDF(C) PDF(B) (C) (B)
110. (19.01.2011.) M. Celminskis (harm.)Augstais gods (Tryumfy) (in B,As,G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B) (As) (G)
246. (20.01.2011.) Tradicionāls (arr. Chr. Tambling)Ak, Marij, Dievs tevi izredzēja (O Mary, when our God chose You) (S+Organ) Encore 4 Encore 5 PDF 
247. (20.01.2011.) H. J. GauntlettBija Dāvidpilsētā (Once in Royal David`s City) (SATB+Organ) Encore 4 Encore 5 PDF 
248. (21.01.2011.) TradicionālsReiz gani lopus ganīja (While Shepherds watched) (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
249. (25.01.2011.) AnonīmsMarija svētā, Latvijas Māte! (in C,B)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
208. (28.01.2011.)(Papildināts!) Gregoriskā mel.Kunga Prezentācijas templī svētki - 2.02. (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
250. (14.02.2011.) L. PerosiO salutaris Hostia (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
251. (15.02.2011.) Fr. WittKungs Dievs, vissvētā Hostijā (O salutaris Hostia) (in F, Es) (SATB) Encore 4(F) Encore 5(F) Encore 4(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
252. (20.02.2011.)Dažādi Alleluja Collection (Voice)  (Periodiski tiks papildināts!) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
253. (04.03.2011. - oriģināls) A. SolimsSvētā Andreja mise (3)  (SAB+Organ) (Sk. info PDF dokumentā! Uzlabotais variants! Alternatīvs pavadījums "Svēts" un "Dieva Jērs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Kungs-Gods(vienk.)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Gods(F)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Kungs-Gods(vienk.) Gods(F) Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)
254. (4.03.2011.) A. SolimsSvētā Andreja mise (tautai)  (Voice)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  PDF 
255. (9.03.2011.) A. Solims (harm.)Krustā ir ciešanas (W Krzyżu cierpienie)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
256. (12.03.2011.) A. Solims, Lenten Gospel Acclamations (SATB+Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
121. (12.03.2011.) A. Solims, Lai ir slavēts Dieva Vārds (SATB+Voice) (Papildināts!)Sibelius 3(Voice) Sibelius 5(Voice) Sibelius 6(Voice) Sibelius 3(SATB) Sibelius 5(SATB) Sibelius 6(SATB) PDF(Voice) PDF(SATB) (Voice)(SATB)
8. (12.03.2011.) C. Franck, Lai ir slavēts Dieva Vārds (2) (in d,e) (SATB) Sibelius 3 Sibelius 5 Sibelius 6 PDF 
1. (13.03.2011.) J. LouisAve, Mater Dolorosa (in g,f,e)  (SATB+Ssolo) Encore4(g)  Encore4(f)  Encore4(e)  Encore5(g)  PDF(g) PDF(f) PDF(e) (g) (f) (e)
216. (15.03.2011.) Z. KodalyStabat Mater (in c, a) (SATB) Encore 4(c) Encore 4(a) Encore 5(c) PDF(c) PDF(a) (c)(a)
257. (16.03.2011.) R. DubraRaug', svātais Krysts  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
258. (17.03.2011.) AnonīmsLūk, svētais krusts (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
259. (17.03.2011.) A. SkulteNāc pie krusta  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
76. (17.03.2011.)J. GałuszkaLai ir slavēts Dieva Vārds (1) (in d,e) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
260. (18.03.2011.) AnonīmsSāpju Māte (in As,G,F) (SATB) Encore4(As)(10) Sibelius3(As)(10) Sibelius5(As)(10) Sibelius6(As)(10) Encore4(G)(10) Sibelius3(G)(10) Sibelius5(G)(10) Sibelius6(G)(10) Encore4(F)(10) Sibelius3(F)(10) Sibelius5(F)(10) Sibelius6(F)(10) PDF(As)(10)(Enc) PDF(As)(10)(Sib) PDF(G)(10)(Enc) PDF(G)(10)(Sib) PDF(F)(10)(Enc) PDF(F)(10)(Sib) Sibelius3(As)(20) Sibelius5(As)(20) Sibelius6(As)(20) Sibelius3(G)(20) Sibelius5(G)(20) Sibelius6(G)(20) Sibelius3(F)(20) Sibelius5(F)(20) Sibelius6(F)(20) PDF(As)(20)(Sib) PDF(G)(20)(Sib) PDF(F)(20)(Sib) AsGF
77. (18.03.2011.) Anonīms, Svētais Jāzep (in D, C) (Magne Joseph) (SATB) Encore 4(D) Encore 5(D) Encore 4(C) Encore 5(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
122. (18.03.2011.) Anonīms (harm. A. Solims)Ak, svētais Jāzep (O, Holy Joseph) (in As,G,F) (SATB) Encore 4(As) Encore 5(As) Encore 4(G) Encore 4(F) PDF(As) PDF(G) PDF(F) (As)(G)(F)
123. (18.03.2011.) C. EttDziesma sv. Jāzepa godam (Joseph, be our guide and pattern) (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
211. (22.03.2011.) R. DubraEņģeļi, raudiet!  (SATB) Finale 6 Finale 10 PDF 
173. (23.03.2011.) J. FurmanikAngelus Domini (SATB) Sibelius3(As) Sibelius5(As) Sibelius6(As) Sibelius3(G) Sibelius5(G) Sibelius6(G) PDF(As) PDF(G) (As)(G)
261. (23.03.2011.) M. ParkinsonAve Maria (S) Encore 4(I) Encore 5(I) Encore 4(II) Encore 5(II) PDF(I) PDF(II) (I)(II)
217. (23.03.2011.) TradicionālsNo debesīm nāk eņģel`s Gabriēls (SATB) Sibelius3(a) Sibelius5(a) Sibelius6(a) Sibelius3(g) Sibelius5(g) Sibelius6(g) PDF(a) PDF(g) (a)(g)
262. (24.03.2011.) P. DechaIzraudzīja tevi Dievs Tēvs (Holy Virgin, by God's decree) (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
263. (31.03.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Rūgtās asaras (I)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie żale)  (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
264. (1.04.2011.) M. A. Ingegneri/G. P. da PalestrinaO bone Jesu (in a, g)  (SATB) Sibelius3(a) Sibelius3(g) Sibelius5(a) Sibelius5(g) Sibelius6(a) Sibelius6(g) PDF(a) PDF(g) (a) (g)
171. (4.04.2011.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
265. (6.04.2011.) A. Solims (harm.)Asinis Visdārgās (O Krwi najdroższa) (in e, d)  (SATB) Sibelius3(e) Sibelius3(d) Sibelius3(e,d) Sibelius5(e) Sibelius5(d) Sibelius5(e,d) Sibelius6(e) Sibelius6(d) Sibelius6(e,d) PDF(e) PDF(d) PDF(e,d) (e) (d)
266. (08.04.2011.) Gregoriskā mel.Ps 24(23) (Palmu svētdienā procesijas laikā) (Voice) Encore 4 Encore 5 PDF 
267. (10.04.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Priecīga mums ir šī diena (Wesoły nam dziś dzień nastał) (B) (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
268. (12.04.2011.) M. FrisinaResponsorija Ps 22(21) Palmu svētdienā (Voice) Encore 4 Encore 5 PDF 
269. (13.04.2011.) M. FrisinaResponsorija Ps 22(21) Palmu svētdienā (Voice+Organ) Encore 4 Encore 5 PDF 
83. (14.04.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Priecīga mums ir šī diena (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Orķestrācija) Sibelius6(B) Sibelius6(C) Sibelius6(Ork) Sibelius6(TrpI) Sibelius6(TrpII) Sibelius6(Trb) Sibelius6(Tuba) Sibelius5(B) Sibelius5(C) Sibelius5(Ork) Sibelius5(TrpI) Sibelius5(TrpII) Sibelius5(Trb) Sibelius5(Tuba) Sibelius3(B) Sibelius3(C) Sibelius3(Ork) Sibelius3(TrpI) Sibelius3(TrpII) Sibelius3(Trb) Sibelius3(Tuba) PDF(B) PDF(C) PDF(Ork) PDF(TrpI) PDF(TrpII) PDF(Trb) PDF(Tuba) (B) (C) (Ork)
9. (14.04.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims), Priecīga mums ir šī diena (B) (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Organ) Sibelius6 Sibelius5 Sibelius3 PDF 
10. (14.04.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims), Priecīga mums ir šī diena (C) (Procesijas dziesma Lieldienu rītā) (Organ) Sibelius6 Sibelius5 Sibelius3 PDF 
81. (14.04.2011.) LeitnerDominica in Palmis (Palmu svētdiena) (SATB) Encore4(F) Encore5(F) Encore4(Es) Encore5(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
85. (16.04.2011.) W. KosminskiRegina coeli  (SATB) Encore4 Encore5 PDF 
178. (16.04.2011.) G. F. HandelKristus ir cēlies (in E,D) (SATB) Sibelius3(E) Sibelius3(D) Sibelius5(E) Sibelius5(D) Sibelius6(E) Sibelius6(D) PDF(E) PDF(D) (E) (D)
14. (20.04.2011.) J. GruberAngelus Domini, op. 85-4 (Ssolo+SATB) Encore4(G) Encore5(G) Encore4(F) Encore5(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
177. (23.04.2011.)  Lieldienu Sekvence (TS) Encore 4 Encore 5 PDF 
108. (14.05.2011.) Anonīms (harm. A. Solims)Ave, Virgo! (in D,C) (SATB) Encore4(D) Encore4(C) Encore5(D) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
270. (20.05.2011.) AnonīmsDievmātes litānija (poļu mel.) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
271. (10.06.2011.) A. NazarethKungs, sūti Garu pār mums (Send forth Your Spirit, o Lord) (in F,G) (S+Organ) Encore4(F) Encore4(G) Encore5(F) Encore5(G) PDF(F) PDF(G) (F)(G)
272. (25.06.2011.) J. G. ZanglMesse zu Ehren del hl. Antonius von Padua  (SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1 PDF 
273. (29.06.2011.) J. G. ZanglMesse zu Ehren del hl. Antonius von Padua  (Orchestra+SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1 PDF 
274. (2.07.2011.) AnonīmsJēzus Sirds litānija (2) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
19. (3.07.2011.) J. Siniawski, Adoremus(B)  (SATB)  Encore4   Encore4-1   Encore5 Encore5-1 PDF   PDF1   
20. (3.07.2011.) J. SiniawskiAdoremus(As)  (SATB)  Encore4   Encore4-1   Encore5 Encore5-1 PDF   PDF1   
275. (22.07.2011. - oriģināls) A. SolimsSvētā Andreja mise (4)  (SATB+Organ) (Piekomponēta Tenora partija - uzlabotais variants! Alternatīvs pavadījums "Svēts" un "Dieva Jērs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)
253. (22.07.2011. - uzlabotais) A. SolimsSvētā Andreja mise (3)  (SAB+Organ) (Sk. info PDF dokumentā! Uzlabotais variants! Alternatīvs pavadījums "Svēts" un "Dieva Jērs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Kungs-Gods(vienk.)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Gods(F)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Kungs-Gods(vienk.) Gods(F) Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)
276. (29.07.2011. - oriģināls) A. SolimsSvātō Andreja mise (4)  (SATB+Organ) (Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokumentā! Alternatīvs pavadījums "Svāts" un "Dīva Jārs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)
277. (31.07.2011. - oriģināls) A. SolimsSvātō Andreja mise (3)  (SAB+Organ) (Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokumentā! Alternatīvs pavadījums "Svāts" un "Dīva Jārs")  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Kungs-Gods(vienk.)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Gods(F)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Kungs-Gods(vienk.) Gods(F) Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)
278. (14.09.2011.) Fr. X. EngelhartAve Maria  (Ssolo+SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
279. (19.09.2011.) A. DonskihDieva Jērs (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
280. (22.09.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Es ticu (tautas melodija ar kori in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
281. (23.09.2011.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Es tycu (tautas melodija ar kūri in G) (SATB)(Latgaliskais variants) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
282. (07.10.2011.) Fr. SchubertAve Maria  (Piano) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
233. (11.10.2011.) R. JermaksTautas Mesa (Partitūra) (S+Organ) Encore 4 Encore 5 PDF 
283. (11.10.2011.) R. JermaksTautas Mesa (Partitūra) (S+Organ)(Transponēti "Gods Dievam" un "Svēts") Encore 4 Encore 5 PDF 
228. (03.11.2011.) Fr. AbtAugšā pie Dieva (Augšā aiz zvaigznēm)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
229. (03.11.2011.) Fr. AbtAugšā pie Dieva (in Es) (Augšā aiz zvaigznēm)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
284. (09.11.2011.) M. CelminskisSv. Mise vienbalsīgai dziedāšanai (in e, d)  (S+Organ) Sibelius3(e) Sibelius3(d) Sibelius5(e) Sibelius5(d) Sibelius6(e) Sibelius6(d) PDF(e) PDF(d) (e) (d)
285. (09.11.2011.) M. CelminskisSv. Mise vienbalsīgai dziedāšanai  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
253. (13.11.2011. - papildinātais) A. SolimsSvētā Andreja mise (3)  (SAB+Organ) (Sk. info PDF dokumentā! Uzlabotais variants! Alternatīvs pavadījums "Svēts" un "Dieva Jērs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Kungs-Gods(vienk.)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Gods(F)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Kungs-Gods(vienk.) Gods(F) Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)
275. (13.11.2011. - papildinātais) A. SolimsSvētā Andreja mise (4)  (SATB+Organ) (Piekomponēta Tenora partija - uzlabotais variants! Alternatīvs pavadījums "Svēts" un "Dieva Jērs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Svēts-Dieva Jērs(alternatīvs)
276. (17.11.2011. - papildinātais) A. SolimsSvātō Andreja mise (4)  (SATB+Organ) (Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokumentā! Alternatīvs pavadījums "Svāts" un "Dīva Jārs") Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)
277. (20.11.2011. - papildinātais) A. SolimsSvātō Andreja mise (3)  (SAB+Organ) (Latgaliskais variants. Sk. info PDF dokumentā! Alternatīvs pavadījums "Svāts" un "Dīva Jārs")  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Kungs-Gods(vienk.)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Gods(F)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6  Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF  Kungs-Gods(vienk.) Gods(F) Svāts-Dīva Jārs(alternatīvs)
252. (03.12.2011.)Dažādi Alleluja Collection (Voice)  (Periodiski tiks papildināts!) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
113. (10.12.2011.)Tradicionāls (harm. J. Stainer)No debesīm (The first Noel) (in D, C) (SATB) Encore4(D) Encore4(C) Encore5(D) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
68. (12.12.2011.) J. FurmanikKristus Dzimšanas Doksoloģijas "AMEN" ("AMEN" Doxologiae Nativitatis)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
286. (23.12.2011.) J. FurmanikKristus Dzimšanas Rīta Laudes (SATB) PDF
287. (19.01.2012.) Dažādi (Various)Kristus Dzimšanas jaunās dziesmas (Voice) Periodiski tiks papildinātas! Sekot info!) PDF
129. (21.01.2012.) C. SasnauskasVisusvēto Sakramentu/Tantum ergo (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
45. (26.01.2012.)M. HaidnPie Tevis, Kungs (in B, As, G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B)(As)(G)
288. (01.02.2012.) M. CelminskisTu dodi maizi tīrāko(in D, C, B) (Solo+SATB) Sibelius3(D) Sibelius5(D) Sibelius6(D) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(D) PDF(C) PDF(B) (D)(C)(B)
289. (05.02.2012.) M. CelminskisNāc, Jēzu, manā sirdī (in Es, D, C) (SATB) Sibelius3(Es) Sibelius5(Es) Sibelius6(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(D) Sibelius6(D) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es)(D)(C)
181. (07.02.2012.) J. P. LécotGloria (in D, C) (SATB) Encore(D)( Encore(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
290. (10.02.2012.) M. CelminskisVed mani, Dievs (in D, C, B) (SATB) Sibelius3(D) Sibelius5(D) Sibelius6(D) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(D) PDF(C) PDF(B) (D)(C)(B)
291. (13.02.2012.) M. CelminskisDaudz cietušais dēls (in a, g)  (SATB) Sibelius3(a) Sibelius3(g) Sibelius5(a) Sibelius5(g) Sibelius6(a) Sibelius6(g) PDF(a) PDF(g) (a) (g)
292. (26.02.2012.) A. Solims (harm.)Ļauj par Tavām mokām dziedāt (Pozwól mi Twe męki śpiewać)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
293. (03.03.2012.) A. Solims (harm.)Kristus krusts (Krzyżu Chrystusa)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
294. (09.03.2012.) M. FrisinaResponsorija Ps 31(30) Lielajā Piektdienā (Voice) Encore 4 Encore 5 PDF 
295. (09.03.2012.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa/Bēru Responsorija psalmi (Lent/Funeral Responsorial Psalms) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
296. (13.03.2012.) J. E. Ronan (harm.)Dievu Tēvu dziesmās teiciet (Sing Ye praises to the Father) (in F,Es) (SATB) Encore 4(F) Encore 4(Es) Encore 5(F) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
260. (15.03.2012.) AnonīmsSāpju Māte (in As,G,F) (SATB) Encore4(As)(10) Sibelius3(As)(10) Sibelius5(As)(10) Sibelius6(As)(10) Encore4(G)(10) Sibelius3(G)(10) Sibelius5(G)(10) Sibelius6(G)(10) Encore4(F)(10) Sibelius3(F)(10) Sibelius5(F)(10) Sibelius6(F)(10) PDF(As)(10)(Enc) PDF(As)(10)(Sib) PDF(G)(10)(Enc) PDF(G)(10)(Sib) PDF(F)(10)(Enc) PDF(F)(10)(Sib) Sibelius3(As)(20) Sibelius5(As)(20) Sibelius6(As)(20) Sibelius3(G)(20) Sibelius5(G)(20) Sibelius6(G)(20) Sibelius3(F)(20) Sibelius5(F)(20) Sibelius6(F)(20) PDF(As)(20)(Sib) PDF(G)(20)(Sib) PDF(F)(20)(Sib) AsGF
171. (17.03.2012.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
297. (22.03.2012.) AnonīmsVexilla regis  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
172. (22.03.2012.) J. NowialisTres cantus sacri in Parasceve (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
298. (25.03.2012.) C. EttAve maris stella (in Es,D,C)  (SATB) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es) (D) (Cc)
88. (30.03.2012.) AnonīmsSurrexit Dominus vere (in F, G, Es) (SATB) Encore(F) Encore(Es) Encore(G) PDF(F) PDF(Es) PDF(G) (F) (Es) (G)
299. (30.03.2012.) TradicionālsAugšāmcēlies šodien Kungs (SATB) Encore 4 Encore 5 PDF 
300. (04.04.2012.) Gregoriskā mel.Pange lingua (in C,B) (S+Organ) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) CB
301. (05.04.2012.) Gregoriskā mel.Slavē, mēle, noslēpumu (Pange lingua) (in C,B) (S+Organ) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) CB
302. (15.04.2012.) J. FurmanikLieldienu Invitatorija Psalms 95 (in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
303. (22.04.2012.) TradicionālsKristus Kungs ir augšāmcēlies (Easter Hymn) (SATB+Diskants) Encore 4 Encore 5 PDF 
304. (28.04.2012.) TradicionālsSlaukiet asaras (Otrzyjcie już łzy) (in D, C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
305. (30.04.2012.) TradicionālsSlaukit osoras (Otrzyjcie już łzy)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
302. (02.05.2012.) J. FurmanikLieldienu Invitatorija Psalms 95 (in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
306. (10.05.2012.) F. X. Witt, op. 15Ascendit Deus (in A, G)  (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius6(A) Sibelius6(G) PDF(A) PDF(G) (A)(G)
138. (10.05.2012.) R. H. Prichard (mel.)Alleluja! Jēzum dziedāsim (Alleluja! Sing to Jesus) (SATB+Diskants) Encore4 Encore5 PDF 
307. (16.05.2012.) Tradicionāls (harm. F. Rączkowski)Kristus augšup dodas (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d,e)  (SATB) Sibelius3(d) Sibelius3(e) Sibelius5(d) Sibelius5(e) Sibelius6(d) Sibelius6(e) PDF(d) PDF(e) (d)(e)
308. (17.05.2012.) Tradicionāls (harm. J. Łaś)Kristus augšup dodas (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d,e)  (SATB) Sibelius3(d) Sibelius3(e) Sibelius5(d) Sibelius5(e) Sibelius6(d) Sibelius6(e) PDF(d) PDF(e) (d)(e)
271. (18.05.2012.) A. NazarethKungs, sūti Garu pār mums (Send forth Your Spirit, o Lord) (in F,G) (S+Organ) Encore4(F) Encore4(G) Encore5(F) Encore5(G) PDF(F) PDF(G) (F)(G)
223. (18.05.2012.) A. WilliamsAk, sūti gaismu mums, Dievs (Send down your truth, o God) (in F,G) (SATB) Encore 4(F) Encore 4(G) Encore 5(F) Encore 5(G) PDF(F) PDF(G) (F)(G)
309. (18.05.2012.) Tradicionāls (harm. M. Celminskis)Nāc, Svētais Gars (in F,Es,D,C)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (F)(Es) (D) (C)
310. (18.05.2012.) TraditionalNāc, Svētais Gars  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
311. (20.05.2012.) F. X. WittVeni, Creator (in C,B)  (SATB+Organ) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
312. (24.05.2012.) F. X. WittVeni, Creator (in A)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
7. (26.05.2012.) C. Franck, Panis angelicus (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
313. (26.05.2012.) C. Franck, Panis angelicus (ST+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
314. (30.05.2012.) J. GrimmO sacrum convivium (in F, Es, D)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es) (D)
315. (02.06.2012.) A. Solims (harm.)Procesijas dziesmas Kristus Miesas un Asiņu svētkos  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
316. (04.06.2012.) A. Solims/S. Čužāns (harm.), Lai svētī! (in C, B) (SATB) Encore 4(C) Encore 4(B) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C) (B)
317. (05.06.2012.) Dažādi (Various)Procesijas dziesmas Kristus Miesas un Asiņu svētkos (tautai)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
318. (09.06.2012.) P. Sarkans,  Tu es Sacerdos (in C,B)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C) (B)
319. (15.06.2012.) B. Sexton,  Kaut mēs esam daudzi (50. Vispasaules Euharistiskā kongresa HIMNA)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
320. (23.06.2012.) M. HallerJustus ut palma (in F, Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
321. (25.06.2012.) Ch. GounodO salutaris (duet)  (ST+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
322. (01.07.2012.) W. A. MozartInter natos mulierum  (SATB+Organ+Orchestra) Finale 6(Org.) Finale 6(Ork.) Finale 10(Org.) Finale 10(Ork.) XML2(Org.) XML1(Org.) XML2(Ork.) XML1(Ork.) PDF(Org.) PDF(Ork.) (Org.)(Ork.)
323. (03.07.2012.) F. ManciniAlleluja  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
324. (06.07.2012.) M. FrisinaAnima Christi  (SATB+Solo+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
325. (10.07.2012.) J. SingenbergerEcce Sacerdos magnus (in Es)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 Sibelius6(BenGlor2) PDF PDF(BenGlor2) PDF(4) PDF(6) 
12. (12.07.2012.) L. Cherubini,  Veni Jesu  (SATB+Organ) Finale2003 Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF(Finale) PDF(Sibelius) 
326. (15.07.2012.) A. Öhrwall (arr.)Skaistais Kungs Jēzu  (SATB+Descant+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
327. (15.08.2012.) Jos. GruberMissa "Mater Dolorosa"  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
328. (29.08.2012.) J. HaydnAve Maria  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
329. (14.09.2012.) R. JermaksMissa Brevis  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
103. (07.10.2012.) AnonīmsEuge Francisce (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
330. (07.10.2012.) Tradicionāls Rožkroņa svēto  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
331. (11.10.2012.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Rožkroņa svēto (in C,D)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(D) Sibelius5(C) Sibelius5(D) Sibelius6(C) Sibelius6(D) PDF(C) PDF(D) (C)(D)
332. (25.10.2012.) J. GruberFest-Messe in honorem Sancti Petri  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
226. (26.10.2012.) J. GruberSvētku Mise sv. Pētera godam  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
333. (28.10.2012.) J. GruberSvātku Mise sv. Pītera gūdam  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
334. (22.11.2012.) O. Joos,op.14Vesperes (tautai un korim svētdienās un svētku dienās) (SATB) Encore(1-3) Encore(4-10) Encore(11-12) PDF PDF(Magnificat in Es) (1-3)(4-10)(11-12)
335. (09.12.2012.)Dažādi (Various)Adventa dziesmas tautai (Voice)  PDF
202. (23.12.2012.)H. MiłekMissa Pastoralis in honorem Nativitatis Domini (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
22. (06.01.2013.)A. E. GrellAlleluja (in Des) (SATB) Encore Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
336. (10.01.2013.) Z. Odelgiewicz (mel.) (ar. D. Kusz)Betlēmes zvaigzne (O gwiazdo Betlejemska)(in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
287. (10.01.2013.) Dažādi (Various)Kristus Dzimšanas jaunās dziesmas (Voice) Periodiski tiks papildinātas! To be continued! Sekot info!) PDF
337. (13.01.2013.) P. Studziński (mel.) (ar. St. Surzyński)Nabadzīgais stallīt (Ach, ubogi żłobie)(in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
338. (18.01.2013.)M. CelminskisAve Maria (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
339. (25.01.2013.)Z. Odelgiewicz (mel.) (harm. T. Flasza)Klusā naktī (Mędrcy świata) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
272. (31.01.2013.) J. G. ZanglMesse zu Ehren del hl. Antonius von Padua  (SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1 PDF 
273. (31.01.2013.) J. G. ZanglMesse zu Ehren del hl. Antonius von Padua  (Orchestra+SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1 PDF 
13. (22.02.2013.) J. G. Zangl, St. Ludwig's Messe, op. 59 (SATB+Organ) Finale 10 XML2 XML1PDF 
340. (01.03.2013.) Tradicionāls (mel.) (harm. Anonīms)Olīvdārzā redzu (Ogrodzie oliwny) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
341. (02.03.2013.) Tradicionāls (mel.) (harm. Anonīms)O Crucified Redeemer (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
342. (09.03.2013.) H. L. Hassler (mel.) (harm. J. S. Bach)O sacred head (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
343. (28.03.2013.) J. FurmanikLieldienu rīta Laudes (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
344. (06.04.2013.) A. Solims (arr. Gregoriskā mel. "Vexilla Regis")Aurora lucis rutilat (SATB+BSsolo) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
345. (08.04.2013.) J. FurmanikVerbum caro factum est (in Es) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
304. (17.04.2013.) TradicionālsSlaukiet asaras (Otrzyjcie już łzy) (in D, C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
2. (22.05.2013.) C. SasnauskasTantum ergo (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
220. (24.05.2013.) R. DubraSvētā Trīsvienība (in Des, C, B)  (SATB) Sibelius3(Des) Sibelius5(Des) Sibelius6(Des) Sibelius3(C) Sibelius5(C) Sibelius6(C) Sibelius3(B) Sibelius5(B) Sibelius6(B) PDF(Des) PDF(C) PDF(B) (Des)(C) (B)
346. (21.06.2013.) TradicionālsAk, Jēzus Sirds (S+Organ) Encore PDF 
347. (14.08.2013.) M. CelminskisMissa solemnis in honorem Beatae Mariae Virginis de Aglona  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
348. (15.04.2014.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Rūgtās asaras (II)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie żale)  (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
349. (25.05.2014.) S. Termini (mel.), A. Solims (harm.)Umbrijas roze (Sv. Ritas no Kašas dziesma) (in G, F) (SATB) Encore 4(G) Encore 4(F) PDF(G) PDF(F) (G) (F)
350. (13.08.2014.) J. FurmanikTe Deum laudamus (in C, B)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
351. (23.12.2014.)A. L. PageCandlelight Alleluja (Partitura) (in C) (SATB+Ssolo+Organ+Flute) Encore PDF 
352. (14.01.2015.) AnonīmsBērniņ Jēzu (in G,F,Es) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(G) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(G) PDF(F) PDF(Es) (G)(F)(Es)
353. (15.01.2015.) M. Celminskis (harm.)Gods un slava (in G, F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G) (F)
354. (15.02.2015.) M. Celminskis Miers jums (in F,Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
355. (12.03.2015.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Rūgtās asaras (III)/Tu, kas esi cietis (Gorzkie żale)  (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
356. (11.04.2015.) Gregoriskā (har. A. di Marco)Regina coeli (Gregoriskā)  (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
357. (16.04.2015.) Tradicionāls (harm. F. Rączkowski)Kristus augšāmcēlies (Chrystus zmartwychwstan jest) (in d, e)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
358. (21.04.2015.) M. CelminskisIesim gaišajā Dieva svētnīcā (in B, G)  (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(G) (B) (G)
359. (17.05.2015.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Nav vairs miris dzīvības Kungs (Nie zna śmierci Pan żywota) (in A,As,G)  (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(As) Sibelius3(G) Sibelius5(A) Sibelius5(As) Sibelius5(G) Sibelius6(A) Sibelius6(As) Sibelius6(G) PDF(A) PDF(As) PDF(G) (A) (As)(G)
360. (25.05.2015.) M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)Maija dziesma (Chwalcie łąki umajone) (in G, F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G) (F)
361. (30.05.2015.) TradicionālsDievmātes litānija (itāļu tautas melodija) (Litanie alla Madonna)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
362. (3.06.2015.) C. Saint-SaёnsAve Maria (in A, G, F)  (Ssolo+Organ) Sibelius3(A) Sibelius5(A) Sibelius6(A) Sibelius3(G) Sibelius5(G) Sibelius6(G) Sibelius3(F) Sibelius5(F) Sibelius6(F) PDF(A) PDF(G) PDF(F) (A)(G)(F)
363. (23.06.2015.) GregoriskāMissa "Pro defunctis"  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
364. (25.06.2015.) Gregoriskā (harm. A. di Marco)Missa "Pro defunctis"  (Voice+Organ) Sibelius3(F) Sibelius3(G) Sibelius5(F) Sibelius5(G) Sibelius6(F) Sibelius6(G) PDF(F) PDF(G) (F)(G)
225. (29.06.2015.) M. HallerTu es Petrus (in G, F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
365. (02.07.2015.) AnonīmsJēzus Sirds litānija (3) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
366. (13.07.2015.) M. CelminskisJesu, Deus, amor meus  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
182. (18.07.2015.)AnonīmsLūk, priestersirds ir Jēzus Sirds (in A, G) (Solo+SATB) Encore(A) Encore(G) PDF(A) PDF(G) (A) (G)
367. (19.07.2015.) W. H. MonkPaliec pie manis (Abide with me) (SATB) Encore 4 PDF 
30. (26.07.2015.) Anonīms (harm. A. Solims), Svētās Annas dziesma (A, As, G) (Chant of St. Anna) (SATB) Sibelius 3 (A) Sibelius 5 (A) Sibelius 6 (A) Sibelius 3 (As) Sibelius 5 (As) Sibelius 6 (As) Sibelius 3 (G) Sibelius 5 (G) Sibelius 6 (G) PDF (A) PDF (As) PDF (G) (A)(As)(G)
368. (08.08.2015.) M. CelminskisLai lūdz par tevi  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
369. (20.08.2015.) AnonīmsEsi sveicināta, Karaliene (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
370. (25.08.2015.) M. CelminskisMūžam dzīvot  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
371. (03.09.2015.) R. JermaksVisusvēto Sakramentu (in F, Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
372. (06.10.2015.) Tradicionāls Es ticu (tautas melodija in G,F) (Voice) Sibelius3(G) Sibelius5(G) Sibelius6(G) Sibelius3(F) Sibelius5(F) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
280. (07.10.2015.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Es ticu (tautas melodija ar kori in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
373. (07.10.2015.) Tradicionāls (ar. A. Solims)Es ticu (tautas melodija ar kori in F) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
374. (21.10.2015.) A. WierzbickiPsalm "Solemnitas" (TBB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
351. (20.12.2015.)A. L. PageCandlelight Alleluja (Partitura) (in C) (pārlabots) (SATB+Ssolo+Organ+Flute) Encore PDF 
375. (22.12.2015.) H. J. GauntlettBija Dāvidpilsētā (Once in Royal David`s City) (SATB)  ;Encore 4 PDF 
376. (04.01.2016.) Michael Praetorius (harm.)Es skaistu rozi zinu (Es ist ein Ros entsprungen) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
287. (08.01.2016.) Dažādi (Various)Kristus Dzimšanas jaunās dziesmas (Voice) Periodiski tiks papildinātas! Sekot info!) PDF
377. (08.01.2016.) AnonīmsDievs kā patiess cilvēks dzima (Bóg zawitał) (in D,C) (SATB+Organ) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
378. (08.02.2016.) M. HallerAsperges me (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
379. (27.02.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in f) (SATB) Encore Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
380. (27.02.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in e) (SATB) Encore Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
145. (21.02.2016.) T. Kłonowski, Kungs Dievs (in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
381. (21.02.2016.) T. Kłonowski, Kungs Dievs (in F) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
146. (21.02.2016.) T. Kłonowski, O salutaris Hostia (in G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
382. (21.02.2016.) T. Kłonowski, O salutaris Hostia (in F) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
75. (27.02.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in g) (SATB) Encore Encore1 Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
383. (08.03.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in g) Latgaliskais variants (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
384. (08.03.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in f) Latgaliskais variants (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
385. (08.03.2016.) A. Solims (aranž.)Miserere Ps51/50 (in e) Latgaliskais variants (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
386. (09.03.2016.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Kas gan novērtēt var (Któż opłakać godnie może) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
387. (10.03.2016.) GregoriskāKungs, ieklausies (Attende, Domine) (in C,D) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
388. (11.03.2016.) GregoriskāKungs, ieklausies (Attende, Domine) (in C,D) (Partitura) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
171. (14.03.2016.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
389. (14.03.2016.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa dziedājumu partitūras (Periodiski tiek papildinātas!)  PDF 
17. (18.03.2016.) A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") Kungs Jēzus dzīvs (in f) (SATB+BSsolo) Encore PDF 
390. (18.03.2016.) A. Solims (ar. gregor. mel. "Vexilla Regis") Kungs Jēzus dzīvs (in e) (SATB+BSsolo) Encore PDF 
391. (24.03.2016.) GregoriskāEcce lignum Crucis (Lūk, Krusta koks) (Lielā Piektdiena)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
359. (26.03.2016.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Nav vairs miris dzīvības Kungs (Nie zna śmierci Pan żywota) (in A,As,G)  (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(As) Sibelius3(G) Sibelius5(A) Sibelius5(As) Sibelius5(G) Sibelius6(A) Sibelius6(As) Sibelius6(G) PDF(A) PDF(As) PDF(G) (A) (As)(G)
392. (01.04.2016.) GregoriskāDēli un meitas (O filii et filiae) (in e,f,g) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
393. (01.04.2016.) Dažādi (Various)Lieldienu jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  PDF 
92. (17.04.2016.) G.F.HandelAlleluja (Choral parts) (SATB) Encore PDF Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF(Sibelius) (Encore)(Sibelius)
394. (04.05.2016.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Nie zna śmierci Pan żywota  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
395. (07.05.2016.) M. Mycielski (mel.), (harm. A. Solims)Chwalcie łąki umajone  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
396. (20.05.2016.) AnonīmsDievmātes litānija (itāļu mel.) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
397. (04.06.2016.) J. GruberMaria-Zeller-Messe, op. 104  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
398. (18.06.2016.) W. A. Mozart,  Laudate Dominum  (Ssolo+SATB+Organ) Finale10 PDF 
350. (20.06.2016.) J. FurmanikTe Deum laudamus (in C, B)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
320. (24.06.2016.) M. HallerJustus ut palma (in F, Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
362. (02.07.2016.) C. Saint-SaёnsAve Maria (in A, G, F)  (Ssolo+Organ) Sibelius3(A) Sibelius5(A) Sibelius6(A) Sibelius3(G) Sibelius5(G) Sibelius6(G) Sibelius3(F) Sibelius5(F) Sibelius6(F) PDF(A) PDF(G) PDF(F) (A)(G)(F)
399. (09.07.2016.) A. Orłowski (mel.), (harm. A. Solims)Atvadu dziedājums (W mogile ciemnej)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
400. (09.07.2016.) J. GałuszkaGloria Tibi Domine (in F, Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F)(Es)
401. (11.07.2016.) Anonīms (harm. A. Solims)Alleluja IV (SATB) Encore 4 PDF 
402. (14.07.2016.) AnonīmsMise Svētā Gara godam (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
403. (19.07.2016.) AnonīmsMise "Trio" (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
404. (22.07.2016.) R. DubraVienkāršā Mise IV: Es ticu  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
405. (6.08.2016.) A. L. WebberPie Jesu  (ST+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
406. (12.08.2016.) AnonīmsMēs pielūdzam-Adoro Te (in A, G)  (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius6(A) Sibelius6(G) PDF(A) PDF(G) (A)(G)
407. (19.08.2016.) M. CelminskisKad man saules gaisma  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
408. (09.09.2016.) Fr. WittTe Deum laudamus, op. 10a  (SSATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
409. (14.09.2016.) R. JermaksTantum ergo Sacramentum (in F, Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
410. (23.10.2016.) C. SasnauskasVysusvātū Sakramentu/Tantum ergo (in C,B) (SATB) Encore(C) Encore(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
397. (11.11.2016. - Pārlabotais izdevums!) J. GruberMaria-Zeller-Messe, op. 104  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
411. (17.11.2016. - Transponētais izdevums!) J. GruberMaria-Zeller-Messe, op. 104 (Transponēts Benedictus in F)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
198. (18.11.2016.)L. BordèseDomine, salvam fac (in D) (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
412. (18.11.2016.)L. BordèseDomine, salvam fac (in C) (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
413. (21.11.2016.)L. BordèseO salutaris (Solo) (Solo+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
414. (26.11.2016.)DažādiAdventa dziesmas tautai (Voice) PDF 
415. (26.11.2016.) G. Ridout (harm.) Ak, Pestītāj, nāc (SATB) Encore PDF 
416. (26.11.2016.) Robert Lucas de PearsallDieva balss mums sirdī runā (SATB) Encore PDF 
417. (04.12.2016.) Dažādi"Alleluja" Adventa laikā (Voice) PDF 
418. (10.12.2016.) F. Rączkowski (harm.), Sūtiet, mākoņi, virs zemes (Spuśćcie nam na ziemskie niwy) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
419. (14.12.2016.) Anonīms (harm. A. Solims)Dievs, debess, zemes Radītāj (Gregoriskais variants)  (SATB) Encore PDF 
377. (16.12.2016.) AnonīmsDievs kā patiess cilvēks dzima (Bóg zawitał) (in D,C) (SATB+Organ) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
420. (17.12.2016.) A. AdamAk,svētā nakts (O, holy night) (Solo+SATB+Piano) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
421. (23.12.2016.) F. W. KritzingerJaukākās zvanu skaņas (Süßer die Glocken nie klingen) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
287. (04.01.2017.) Dažādi (Various)Kristus Dzimšanas jaunās dziesmas (Voice) Periodiski tiks papildinātas! Sekot info!) PDF
422. (11.01.2017.) S. Surzyński Jaunava skaistā (Śliczna Panienka) (in A,G,F) (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(A) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(A) PDF(G) PDF(F) (A)(G)(F)
423. (14.01.2017.) T. Flasza (harm.)Nabadzīgais Jēzus (Narodził się Jezus) (in F,Es,D) (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F)(Es)(D)
424. (15.01.2017.) T. Flasza (harm.) Priecīga mums ziņa (Wesołą nowinę) (in F,Es,D) (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es)(D)
287. (18.01.2017.) Dažādi (Various)Kristus Dzimšanas jaunās dziesmas (Voice) Periodiski tiks papildinātas! Sekot info!) PDF
425. (26.01.2017.) Noimrett Tu es sacerdos (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
426. (01.02.2017.) A. Orłowski (mel.), (harm. A. Solims)Daj wieczny pokój (W mogile ciemnej)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
427. (06.02.2017.) G. Caccini (mel.), (harm. Bosi)Ave Maria  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
428. (10.02.2017.) Tradicionāls, (harm. A. Lesbordes)Lurdas "Ave Maria" (Pār kalniem un lejām)  (SATB+Solo+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
429. (12.02.2017.) TradicionālsLurdas "Ave Maria" (Pār kalniem un lejām) (tautai)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
430. (14.02.2017.) Tradicionāls, (harm. D. Stella)Lurdas "Ave Maria" (Pār kalniem un lejām)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
431. (21.02.2017.) L. CherubiniAve Maria  (Solo+Clarinet+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
432. (21.02.2017.) L. CherubiniAve Maria  (Solo+Clarinet) Sibelius3Clar Sibelius3S Sibelius5Clar Sibelius5S Sibelius6Clar Sibelius6S PDFClar PDFS ClarS
433. (22.02.2017.) L. CherubiniAve Maria  (Solo+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
434. (23.02.2017.) M. Celminskis (harm.) Ar asajiem ērkšķiem (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
435. (23.02.2017.) M. CelminskisKristus dvēsele (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
436. (10.03.2017.) GregoriskāApslacini mani (Asperges me) (in G,F) (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
437. (10.03.2017.) GregoriskāApslacini mani (Asperges me) (in G,F) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
438. (10.03.2017.) GregoriskāAsperges me (in G,F) (Voice+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
439. (10.03.2017.) GregoriskāAsperges me (in G,F) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
440. (15.03.2017.) G.F.HandelAlleluja (Choral parts Partitura in D,C) (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
65. (15.03.2017.) Anonīms (harm. A. Solims)Ak, nāc, ak, nāc, Emanuel (O come, o come, Emmanuel) (in e,d) (SATB) Encore(e) Encore(d) PDF(e) PDF(d) (e)(d)
104. (18.03.2017.) Anonīms (harm. A. Solims)Ak, Gaismas Dievs (in C,D,Es) (SATB) Encore(C) Encore(D) Encore(Es) PDF(C) PDF(D) PDF(Es) (C)(D)(Es)
21. (18.03.2017.) Anonīms (harm. A. Solims)Alleluja in B (SATB) Encore PDF 
441. (29.03.2017.) G.F.HandelAlleluja (Partitura in D,C) (SATB+Organ) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
442. (11.04.2017.) W. A. MozartPie Krusta (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
408. (10.05.2017.) Fr. WittTe Deum laudamus, op. 10a  (SSATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
443. (19.05.2017.) P. BublaDievmātes litānija (čehu mel.) (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
25. (28.06.2017.) Anonīms (harm. A. Solims), Jāņa Kristītāja dziesma (Chant of St. John Baptist) (in G,F) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
408. (14.07.2017.) Fr. WittTe Deum laudamus, op. 10a (Pārlabotais variants!)  (SSATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
444. (16.07.2017.) D. Manchetta (mel.), M. Celminskis (harm.)Paliec ar mums  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
184. (21.07.2017.) J. P. LécotSanctus (in As,G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
185. (21.07.2017.) J. P. Lécot, Svēts (in As,G) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius5 PDF 
130. (21.07.2017.) A. VanagsŠodien Kristus augšāmcēlies (in D,C,B) (SATB) Encore(D) Encore(C) Encore(B) PDF(D) PDF(C) PDF(B) (D) (C) (B)
445. (27.07.2017.) W. A. Mozart, Ave verum  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
33. (05.08.2017.) C. Rossini (harm. A. Solims)Jesu, dulcis memoria (in G,F) (SATB) Encore(G) PDF(G) (G) Encore(F) PDF(G) (F)
446. (06.08.2017.) A. Orłowski (mel.), (harm. A. Solims)Atvadu dziedājums 1 (W mogile ciemnej)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
447. (11.08.2017.) B. Wassmer, Missa Sancta Dei Genitrix  (SAB+Organ) PDF 
448. (05.09.2017.) M. WittalMesse de Saint Boniface (Latin)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
449. (05.09.2017.) M. WittalMesse de Saint Boniface (Sv. Bonifācija Mise) (Latvian)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
450. (06.09.2017.) M. WittalMesse de Saint Boniface (Sv. Bonifācija Mise) (Latvian)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
451. (30.09.2017.) M. Celminskis (harm.)Dievs tev devis lielu varu (Sv. Miķeļa dziesma)(in B,G)  (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(G) (B)(G)
452. (01.10.2017.) R. JermaksMēs lūdzam, Kungs (in F) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
453. (08.10.2017.) R. Ortolani (mel.)Jauki ir sajust (Dolce sentire) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
454. (25.10.2017.) Anonīms (harm. A. Solims), Rožukroņa Kundze (Różańcowa Pani nieba, ziemi) (in d,e) (SATB) Sibelius3(d) Sibelius3(e) Sibelius5(d) Sibelius5(e) Sibelius6(d) Sibelius6(e) PDF(d) PDF(e) (d)(e)
455. (02.12.2017.) A. Solims (harm.)Adventus Alleluja (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
456. (17.12.2016.) F. Rączkowski (harm.), Spuśćcie nam na ziemskie niwy (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
457. (31.12.2017.) A. Solims (harm.)Nativitatis Alleluja (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
422. (10.01.2018.) S. Surzyński Jaunava skaistā (Śliczna Panienka) (in A,G,F) (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(A) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(A) PDF(G) PDF(F) (A)(G)(F)
458. (13.01.2018.) T. Flasza (harm.)Eņģel's ganiem sacīja (Anioł pasterzom mówił) (in G,F,Es) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(G) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(G) PDF(F) PDF(Es) (G) (F) (Es)
51. (27.01.2018.) J. GruberZweites Requiem in c moll/, op. 21 (SATB+Organ) PDF(Edition1) PDF(Edition2) PDF1(Edition2) 
52. (27.01.2018.) J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie (Encore-Edition1) Sanctus (Encore-Edition1) Benedictus (Encore-Edition1) Agnus Dei-Communio (Encore-Edition1)
53. (27.01.2018.) J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie (Encore-Edition2) Sanctus (Encore-Edition2) Benedictus (Encore-Edition2) Agnus Dei-Communio (Encore-Edition2)
54. (27.01.2018.) J. GruberZweites Requiem in c moll, op. 21 (SATB+Organ) Introitus-Kyrie Sanctus Benedictus Agnus Dei-Communio
87. (09.02.2018.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Fatimas Ave Maria (in F, Es) (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(F) PDF(Es) (F) (Es)
459. (02.03.2018.) A. Solims (arr. Gregoriskā mel. "Laus tibi, Christe")Slava tev, Kristu (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
460. (07.03.2018.) M. Celminskis (harm.)Kas gan Tevi, Jēzu saitēs sēja (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
461. (12.03.2018.) A. Solims (harm.)Psalms 25(24) (Bērēs) (SAB=TB1B2) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
462. (18.03.2018.) H. L. Hassler (mel.) (harm. J. S. Bach)Ak, galva, asiņaina (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
171. (12.04.2018.) Dažādi (Various)Lielā Gavēņa jaunās dziesmas (Periodiski tiek papildinātas!)  Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
463. (26.04.2018.) Dažādi (Various)Alleluja Paschale   Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
464. (26.04.2018.) Gregoriskā (harm. A. Solims)Dēli un meitas (O filii et filiae) (in e,f,g) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
465. (06.05.2018.) A. Solims (harm.)Parastā laika Doksoloģijas "Amen" ("Amen" Doxologiae "Per annum") (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
107. (07.05.2018.)C. FranckAdventa Doksoloģijas "AMEN"  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
466. (10.05.2018.) Gregoriskā (harm. M. Celminskis)Pēc Debeskāpšanas procesijas (T+SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
467. (12.05.2018.) Gregoriskā (harm. M. Celminskis)Post processionem in Ascensione Domini (T+SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
468. (20.05.2018.) Anonīms (harm. A. Solims)Dziś przy ołtarzu  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
194. (20.05.2018.) Communauté du Chemin neufAlleluia! Magnificat! (SATB+S/T Solo) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
165. (20.05.2018.)AnonīmsBóg zawitał (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
4. (21.05.2018.)S. WebbeAve verum (SA+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
469. (23.05.2018.) TradicionālsDievmātes litānija (latīņu melodija)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
470. (30.05.2018.) TradicionālsDievmātes litānija (latīņu melodija simplex)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
471. (14.06.2018.)Dažādi Alleluja Collection (SATB)  (Periodiski tiks papildināts!) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
472. (29.06.2018.) M. Celminskis (mel.) (harm. A. Solims)Svātō Donota dzīsme (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
473. (02.07.2018.) M. Celminskis (mel.) (harm. A. Solims)Svētā Donāta dziesma (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
474. (15.07.2018.) GregoriskāMissa "De Angelis"  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
475. (09.08.2018.) Gregoriskā (ar. Abel di Marco)Missa "De Angelis" (in D,C)  (Voice+Organ) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
476. (18.08.2018.) GregoriskāMissa "De Angelis" (ar "Ite, missa est" latviski)  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
477. (18.08.2018.) Gregoriskā (ar. Abel di Marco)Missa "De Angelis" (in D,C ar "Ite, missa est" latviski)  (Voice+Organ) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
478. (14.09.2018.) M. Celminskis (harm.)Tu lilija brīnišķi skaistā (Sv. Terēzes no Bērna Jēzus dziesma) (in D,C) (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
216. (15.09.2018.) Z. KodalyStabat Mater (in c, a) (SATB) Encore 4(c) Encore 4(a) Encore 5(c) PDF(c) PDF(a) (c)(a)
479. (19.09.2018.) O. MatvejānsMise Dievmātes godam  (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
187. (23.09.2018.)A. Solims, Svētā Pāvila dziesma (Chant of St. Paul)(in D,C) (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
249. (01.10.2018.) AnonīmsMarija svētā, Latvijas Māte! (in C,B)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(B) Sibelius5(C) Sibelius5(B) Sibelius6(C) Sibelius6(B) PDF(C) PDF(B) (C)(B)
224. (02.10.2018.) M. CelminskisSvētā Antona dziesma (in As,G,F) (SATB) Encore 4(As) Encore 4(G) Encore 4(F) Encore 5(As) PDF(As) PDF(G) PDF(F) (As)(G)(F)
451. (02.10.2018.) M. Celminskis (harm.)Dievs tev devis lielu varu (Sv. Miķeļa dziesma)(in B,G)  (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(G) (B)(G)
480. (02.10.2018.) Anonīms Svētajam Sargeņģelim (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
481. (05.10.2018.) Gregoriskā (harm. A. Solims)Rožukroņa zieds (in D,C) (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(D) Sibelius5(C) Sibelius5(D) Sibelius6(C) Sibelius6(D) PDF(C) PDF(D) (C) (D)
482. (07.10.2018.) M. Celminskis (harm.)Rožukroņa Karaliene (in D, C) (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
483. (12.10.2018.) J. SingenbergerEcce Sacerdos magnus (in C)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 Sibelius6(BenGlor2) PDF PDF(BenGlor2) PDF(4) PDF(6) 
122. (12.10.2018.) Anonīms (harm. A. Solims)Ak, svētais Jāzep (O, Holy Joseph) (in As,G,F) (SATB) Encore 4(As) Encore 5(As) Encore 4(G) Encore 4(F) PDF(As) PDF(G) PDF(F) (As)(G)(F)
24. (14.10.2018.) J. GruberAsperges me, op. 35-2 (in B,As,G) (SATB) Encore(B) Encore(As) Encore(G) PDF(B)  PDF(As)  PDF(G) (B) (As) (G)
484. (16.10.2018.) Anonīms (harm. A. Solims), Różańcowa Pani nieba, ziemi (in d,e) (SATB) Sibelius3(d) Sibelius3(e) Sibelius5(d) Sibelius5(e) Sibelius6(d) Sibelius6(e) PDF(d) PDF(e) (d)(e)
485. (19.10.2018.) Tradicionāls (harm. A. Solims)Zawitaj, Matko Różańca świętego (in C,D)  (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(D) Sibelius5(C) Sibelius5(D) Sibelius6(C) Sibelius6(D) PDF(C) PDF(D) (C)(D)
486. (01.11.2018.) Gregoriskā mel.
Kompletorijs svētdienās un lielajos svētkos pēc II Vesperēm (Completorium) (Voice) Encore PDF 
29. (02.11.2018.)Fr. WittLibera me, Domine (in a,g) (SATB) Encore(a) Encore(g) PDF(a) PDF(g) (a) (g)
487. (16.11.2018.) J. ConconeDomine, salvam fac (in B)  (SATB+Organ) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
488. (22.11.2018.) M. CelminskisMise sv. Cecīlijas godam  (Voice) Sibelius3 Sibelius3(1) Sibelius5 Sibelius5(1) Sibelius6 Sibelius6(1) PDF PDF(1)  (1)
23. (30.11.2018.) J. GruberAsperges me, op. 35-1 (in G,F) (SATB) Encore(G) Encore(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
489. (06.12.2018.) Gregoriskā mel., A. Solims (harm.)Rorate, coeli (in Es)  (SATB) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
490. (08.12.2018.) Gregoriskā mel.
Alma Redemptoris Mater (Voice) Sibelius3 Sibelius5 Sibelius6 PDF 
491. (12.12.2018.) TradicionālsEsi sveika, Marij! (Zdrowaś bądź, Maryja) (in Es,D,C) (SATB) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (Es)(D)(C)
492. (16.12.2018.) Tradicionāls (mel.), M. Golwiej (harm.)Dieva Gudrība (Mądrości, która) (in C,D) (SATB) Sibelius3(C) Sibelius3(D) Sibelius5(C) Sibelius5(D) Sibelius6(C) Sibelius6(D) PDF(C) PDF(D) (C) (D)
424. (23.12.2018.)T. Flasza (harm.) Priecīga mums ziņa (Wesołą nowinę) (in F,Es,D) (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es)(D)
422. (01.01.2019.) S. Surzyński Jaunava skaistā (Śliczna Panienka) (in A,G,F) (SATB) Sibelius3(A) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(A) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(A) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(A) PDF(G) PDF(F) (A)(G)(F)
238. (02.01.2019.) M. Celminskis (harm.)Svētā nakts (in D,C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D) (C)
240. (02.01.2019.) M. Celminskis (harm.)Spožāk zvaigznes mirdzēt sāka (Bóg się rodzi) (in F,Es,D)  (Ssolo+SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (F) (Es) (D)
204. (03.01.2019.)M. Mioduszewski (mel.) (harm. M. Celminskis)Dziļā pusnakts tumsā (Wśród nocnej ciszy) (in B,As,G) (SATB) Sibelius3(B) Sibelius3(As) Sibelius3(G) Sibelius5(B) Sibelius5(As) Sibelius5(G) Sibelius6(B) Sibelius6(As) Sibelius6(G) PDF(B) PDF(As) PDF(G) (B)(As)(G)
120. (03.01.2019.)J. Ch. H. RinckKatru gad' no jauna (in G,F)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius6(G) Sibelius6(F) PDF(G) PDF(F) (G)(F)
352. (04.01.2019.) AnonīmsBērniņ Jēzu (in G,F,Es) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius6(G) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) PDF(G) PDF(F) PDF(Es) (G)(F)(Es)
493. (12.01.2019.)Tradicionāls (harm. F. Rączkowski)Ciemos dosimies uz stalli (Pójdźmy wszyscy do stajenki) (in G,A)  (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(A) Sibelius5(G) Sibelius5(A) Sibelius6(G) Sibelius6(A) PDF(G) PDF(A) (G)(A)
79. (16.01.2019.)AnonīmsO crux, ave! (in As,A,B,C) (SATB) Sibelius3(As) Sibelius3(A) Sibelius3(B) Sibelius3(C) Sibelius5(As) Sibelius5(A) Sibelius5(B) Sibelius5(C) Sibelius6(As) Sibelius6(A) Sibelius6(B) Sibelius6(C) PDF(As) PDF(A) PDF(B) PDF(C) (As) (A) (B) (C)
494. (16.01.2019.)Tradicionāls (harm. M. Celminskis)Teiksim dziesmās Jēzu (Z narodzenia Pana) (in G,F,Es,D) (SATB) Sibelius3(G) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius5(G) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius6(G) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) PDF(G) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) (G) (F) (Es) (D)
495. (17.01.2019.)Tradicionāls (harm. M. Celminskis)Eņģel's gaišs pie ganiem gāja (Bóg zawitał) (in D,C)  (SATB) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(D) PDF(C) (D)(C)
206. (17.01.2019.)T. FlaszaGaidas beidzas (W żłobie leży) (in A,G) (SATB) Encore 4(A) Encore 4(G) Encore 5(A) PDF(A) PDF(G) (A)(G)
111. (18.01.2019.)Tradicionāls (harm. M. Celminskis) Gavilēja lielā priekā (Przybieżeli do Betlejem) (in F,Es,D,C) (SATB) Encore PDF(Encore)  Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius3(D) Sibelius3(C) Sibelius5(F) Sibelius5(Es) Sibelius5(D) Sibelius5(C) Sibelius6(F) Sibelius6(Es) Sibelius6(D) Sibelius6(C) PDF(F) PDF(Es) PDF(D) PDF(C) (F) (Es) (D) (C)
354. (18.01.2019.) M. Celminskis Miers jums (in F,Es)  (SATB) Sibelius3(F) Sibelius3(Es) Sibelius5(F) Sibelius5(Es)